Jeneral Konfrens Oktoba 2023 

Ol Wei blong Wajem, Lisin o Daonlodem Oktoba 2023  Jeneral Konfrens

VBTC 

Satedei 7 Oktoba 

Satedei Moning Sesen: 10:00am - 12:00pm
Satedei Aftenun Sesen: 2:00pm - 4:00pm
Satedei Naet Sesen: 6:00 - 7:30pm

Sandei 8 Oktoba 
Sandei Moning Sesen: 10:00am - 12:00pm
Sandei Aftenun Sesen: 2:00pm - 4:00pm

Daonlod blong wanwan vidio sesen hem i samples 500mb mo saes i 360p. Ol odio Daonlod oli samples 30mb mo i gud blong olgeta we oli konek long intanet tru long smatfon o tablet, mo olgeta we oli no gat tumas data. Blong lukluk o daonlodem odio blong ful 10 aoa blong jeneral konfrens, bae i tekem 1 pesen blong data we i nid blong wajem o daonlodem evri sesen long vidio. 

DAONLODEM VIDIO
Satedei Moning Sesen
Satedei Aftenun Sesen
Satedei Naet Sesen
Sandei Moning Sesen
Sandei Aftenun Sesen

DAONLODEM ODIO 
Satedei Moning Sesen
Satedei Aftenun Sesen
Satedei Naet Sesen
Sandei Moning Sesen
Sandei Aftenun Sesen