Maungatabu ni Kabuta Eberi 2024

Arom ni Mataku, Ongora ke Karuoa te Maungatabu ni Kabuta Eberi 2024

Maungatabu ni Kabuta Eberi 2024

Karuoan witeo ni katoa tetere e katautauaki bwa 500mb ni buburana ae 360p. Karuoan te bwana e katautauaki bwa 30mb ao e tau ibukiia naake a toma ma te intanete iaon aia tareboon ke taburete ao e tau mwaitin aia boraraoi n te taata. Ni kaewea ke ni karuoa te bwana ni kabane are 10 te aoa n te maungatabu ni kabuta e na ana ae kee iaan 1 te betitenti man te taata are e kainnanoaki ni mataku ke ni karuoan te tetere ni kabane n te witeo. 

KARUOA TE WITEO 
Tetere ni Moaningabongin te Kaonobong
Tetere ni Bwakantaain te Kaonobong
Tetere ni Moaningabongin te Tabati 
Tetere ni Bwakantaain te Tabati 

KARUOA TE BWANAA 
Tetere ni Moaningabongin te Kaonobong
Tetere ni Bwakantaain te Kaonobong
Tetere ni Moaningabongin te Tabati
Tetere ni Bwakantaain te Tabati