’Āmuira’a rahi nō ’Ēperēra 2024

Nāhea i te māta’ita’i, i te fa’aro’o ’e i te fa’auta uira i te ’āmuira’a rahi nō ’Ēperēra 2024

GC April 2024

Samedi 6 nō ’Ēperēra 2024: 
Po’ipo’i : 6am-8am
Avatea : 10am-12pm
Ahiahi : 2pm-4pm

TUHA’A NŌ TE SĀBATI : 
Po’ipo’i : 6am-8am
Avatea : 10am-12pm

WATCH LIVE ON YOUTUBE

Nō te fa’auta-uira-ra’a video o te hō’ē tuha’a purera’a, 500 Mo ïa te rahi nō te fāito maita’i 360p. Nō te fa’auta-uira-ra’a fa’aro’o, 30 Mo ïa te rahi, e tano ho’i nō te mau ta’ata e haere i ni’a i te natirara maoti tā rātou niuniu ’āfa’ifa’i ’e te ’iri rorouira, e pau ho’i tā rātou crédit niuniu. Nō te fa’atere natirara ’e nō te fa’auta uira i te rāve’a fa’aro’o, te tā’āto’ara’a o nā ’ahuru hora ’āmuira’a rahi, i raro mai ïa i te 1 % o te crédit nō te māta’ita’ira’a video ’e te fa’auta-uira-ra’a video tē pau.

FA’AUTA-UIRA-RA’A VIDEO  
Tuha’a nō te po’ipo’i mahana mā’a
Tuha’a nō te avatea mahana mā’a
Tuha’a nō te ahiahi mahana mā’a
Tuha’a nō te po’ipo’i sābati
Tuha’a nō te avatea sābati

FA’AUTA-UIRA-RA’A FA’ARO’O  
Tuha’a nō te po’ipo’i mahana mā’a
Tuha’a nō te avatea mahana mā’a
Tuha’a nō te ahiahi mahana mā’a
Tuha’a nō te po’ipo’i sābati
Tuha’a nō te avatea sābati