Konifelenisi Lahi ʻo ʻEpeleli 2021

Ngaahi Founga ke Mamata, Fanongo pe Download ai ʻa e Konifelenisi Lahi ʻo ʻEpeleli 2021

Sāpate ʻAho 4 mo e Mōnite ʻAho 5 ʻo ʻEpelelí 

Digicel Tonga - Channel 17 (LIVE)

Tokonakí ʻAho 4 ʻo ʻEpelelí: 5.00am - 7.00am
Tokonakí ʻAho 4 ʻo ʻEpelelí: 9.00am - 11.00am
Tokonakí ʻAho 4 ʻo ʻEpelelí: 1.00pm - 3.00pm
Sāpate ʻAho 5 ʻo ʻEpelelí: 5.00am - 7.00am
Sāpate ʻAho 5 ʻo ʻEpelelí: 9.00am - 11.00am

Tokonakí ʻAho 10 and Sāpate ʻAho 11 ʻo ʻEpelelí

Tonga TV 

Tokonakí ʻAho 10 ʻo ʻEpelelí: 10.00am - 12.00 Noon
Tokonakí ʻAho 10 ʻo ʻEpelelí: 2.00pm - 4.00pm
Tokonakí ʻAho 10 ʻo ʻEpelelí: 6.00pm - 8.00pm
Sāpate ʻAho 11 ʻo ʻEpelelí: 10.00am - 12.00 Noon
Sāpate ʻAho 11 ʻo ʻEpelelí: 2.30pm - 4.30pm

Tonga Letioó

Tokonakí ʻAho 10 ʻo ʻEpelelí: 10.00am - 12.00 Noon
Tokonakí ʻAho 10 ʻo ʻEpelelí: 2.00pm - 4.00pm
Tokonakí ʻAho 10 ʻo ʻEpelelí: 6.00pm - 8.00pm
Sāpate ʻAho 11 ʻo ʻEpelelí: 10.00am - 12.00 Noon
Sāpate ʻAho 11 ʻo ʻEpelelí: 2.00pm - 4.00pm

ʻOku fakafuofua ki ha megabyte ʻe 500 hono download e fakatahaʻanga takitaha ʻi he tuʻunga ʻata (resolution) ʻo e 360p. ʻOku fakafuofua ki ha megabyte ʻe 30 hono download ʻo e faile ongó pea ʻoku feʻunga ia kiate kinautolu ʻoku fakafehokotaki ki he ʻinitanetí ʻi heʻenau telefoni toʻotoʻó pe tablet pea mo fakangatangata ʻenau ngaahi palani ʻinitanetí.  Ke sio fakahangatonu pe download e faile ongo ʻo e houa ʻe 10 ʻo e konifelenisi lahí, ʻe siʻi ange ia ʻi ha pēseti ʻe 1 ʻo e ʻinitaneti ʻoku fie maʻu ke mamata pe download kotoa ai e ngaahi fakatahaʻangá ko ha vitioó. 

DOWNLOAD E VITIOÓ
Fakatahaʻanga ʻo e Pongipongi Tokonakí
Fakatahaʻanga ʻo e Hoʻatā Tokonakí 
Fakatahaʻanga ʻo e Efiafi Tokonakí 
Fakatahaʻanga ʻo e Pongipongi Sāpaté 
Fakatahaʻanga ʻo e Hoʻatā Sāpaté

DOWNLOAD E ONGÓ 
Fakatahaʻanga ʻo e Pongipongi Tokonakí
Fakatahaʻanga ʻo e Hoʻatā Tokonakí 
Fakatahaʻanga ʻo e Efiafi Tokonakí 
Fakatahaʻanga ʻo e Pongipongi Sāpaté 
Fakatahaʻanga ʻo e Hoʻatā Sāpaté