Konifelenisi Lahi ʻo ʻOkatopa 2023

Ngaahi Founga ke Mamata, Fanongo pe Download ai ʻa e Konifelenisi Lahi ʻo ʻOkatopa 2023

Tokonakí ʻAho 7 and Sāpate ʻAho 8 ʻo ʻOkatopa

Tonga TV 

Tokonakí ʻAho: 10.00am - 12:pm
Tokonakí ʻAho: 2.00pm - 4.00pm
Tokonakí ʻAho: 6.00pm - 7.30pm
Sāpate ʻAho:10.00am - 12.00pm
Sāpate ʻAho: 2.00pm - 4.00pm

Tonga Letioó

Tokonakí ʻAho: 10.00am - 12:00 pm
Tokonakí ʻAho: 2.00pm - 4.00pm
Tokonakí ʻAho: 6.00pm - 7.30pm
Sāpate ʻAho: 10.00am - 12.00pm
Sāpate ʻAho: 2.00pm - 4.00pm

Tonga Letioó FM 87.5 (for Vava’u)

Tokonakí ʻAho: TBA
Tokonakí ʻAho: 
Tokonakí ʻAho: 
Sāpate ʻAho: 
Sāpate ʻAho: 

ʻOku fakafuofua ki ha megabyte ʻe 500 hono download e fakatahaʻanga takitaha ʻi he tuʻunga ʻata (resolution) ʻo e 360p. ʻOku fakafuofua ki ha megabyte ʻe 30 hono download ʻo e faile ongó pea ʻoku feʻunga ia kiate kinautolu ʻoku fakafehokotaki ki he ʻinitanetí ʻi heʻenau telefoni toʻotoʻó pe tablet pea mo fakangatangata ʻenau ngaahi palani ʻinitanetí.  Ke sio fakahangatonu pe download e faile ongo ʻo e houa ʻe 10 ʻo e konifelenisi lahí, ʻe siʻi ange ia ʻi ha pēseti ʻe 1 ʻo e ʻinitaneti ʻoku fie maʻu ke mamata pe download kotoa ai e ngaahi fakatahaʻangá ko ha vitioó. 

DOWNLOAD E VITIOÓ
Fakatahaʻanga ʻo e Pongipongi Tokonakí
Fakatahaʻanga ʻo e Hoʻatā Tokonakí 
Fakatahaʻanga ʻo e Efiafi Tokonakí 
Fakatahaʻanga ʻo e Pongipongi Sāpaté 
Fakatahaʻanga ʻo e Hoʻatā Sāpaté

DOWNLOAD E ONGÓ 
Fakatahaʻanga ʻo e Pongipongi Tokonakí
Fakatahaʻanga ʻo e Hoʻatā Tokonakí 
Fakatahaʻanga ʻo e Efiafi Tokonakí 
Fakatahaʻanga ʻo e Pongipongi Sāpaté 
Fakatahaʻanga ʻo e Hoʻatā Sāpaté